chat search

“พบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลวรรณสิริ”

READ MORE >

“ทีมแพทย์ที่ช่วยดึงศักยภาพความงามในตัวคุณออกมาอย่างสุดความสามารถ”

READ MORE >

“ศัลยแพทย์ผู้เปลี่ยนชีวิต”

นายแพทย์ศรัณย์ วรรณจำรัส แผนกศัลยกรรมจมูก, แผนกศัลยกรรมแปลงเพศ

READ MORE >

“เป็นที่ปรึกษาให้คุณผู้หญิงมีความมั่นใจ”

นายแพทย์กมล ศรีจันทึก แผนกนรีเวช

READ MORE >

“ดูแลคุณถึงระดับเซลล์”

แพทย์หญิงวรรณา ศุภศิริลักษณ์ Wellness Center

READ MORE >

“เสียเลือดน้อย เจ็บน้อย หายไว”

นายแพทย์วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์ แผนกศัลยกรรมยกกระชับหน้า

READ MORE >

“ผมจะไม่ตัดสินใจเย็บแผล จนกว่าคุณจะสวย”

นายแพทย์ณรงค์เดช เจียรพีพันธ์ แผนกศัลยกรรมตา

READ MORE >

“เนื้อเยื่อบอบช้ำน้อย แผลสวย หายไว”

นายแพทย์เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์ แผนกศัลยกรรมหน้าอก

READ MORE >

“ออกแบบรูปร่างให้สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับบุคลิก”

นายแพทย์ปริญญา ญาณพิสิฐกุล แผนกศัลยกรรมรูปร่าง

READ MORE >

“ผู้รับบริการมีความสุข หมอก็มีความสุข”

แพทย์หญิงณัฐชา วามวาณิชย์ แผนกศัลยกรรมปรับรูปหน้า

READ MORE >

นพ.ศรัณย์
วรรณจำรัส

นพ.กมล
ศรีจันทึก

พญ.วรรณา
ศุภศิริลักษณ์

นพ.วิทูร
วิสุทธิ์เสรีวงศ์

นพ.ณรงค์เดช
เจียรพีพันธ์

นพ.เกษมศักดิ์
พยุงธนทรัพย์

นพ.ปริญญา
ญาณพิสิฐกุล

พญ.ณัฐชา
วามวาณิชย์

WHY WANSIRI?


โรงพยาบาล Wansiri คือโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง ที่ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์ความงามและสุขภาพแบบครบวงจรแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมหลากหลายนวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลก และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากทุกแขนง มาไว้ที่นี่ นำทีมโดยนายแพทย์ศรัณย์ วรรณจำรัส ศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

  • Top Search

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • Suggestion